Il nono Cakra: Sahasrāra

sahasra_ok

  Terminologia:  Tantrica:sahasrara, sahasrara padma, sahasrara mahapadma, sahasrara ambuja, sahasrara saroruha, sahasradala, sahasradala padma, pankaja, or kamala, sahasrachchada panikaja, sahasrabja, sahasrapatra, sahasradala adhomukha padma, adhomukha mahapadma, wyomambhoja, wyoma, shiras padma, amlana padma (or parikaja), dashashatadala padma, shuddha padma Vedica:sahasrara, sahasradala, sahasrara kamala (pankaja, or padma), sthana, kapalasamputa, wyomambuja, wyoma, akasha chakra Puranica: sahasrara, sahasradala, sahasrara kamala (parikaja, or padma), sahasrapatra, … Continua a leggere